Compare no items

Հրաման N 161-N(Կիրառվող զեղչերի վերաբերյալ)“Արայ” ՍՊ ընկերության կողմից իրականացված առևտրային գործունեության խթանման նպատակներից ելնելով,  Հրամայում եմ`1.  Սույն թվականի 06-ից  մինչև  օգոստոսի  31-ը  ներառյալ`  կիրառել  36.6 տոկոսի  չափով զեղչ  բոլոր ապրանքների համար՝  բացառությամբ սույն հրամանի 2-րդ կետում նշված ապրանքների: 2.  Զեղչերը  չեն  գործում Հատուկ գնով և Սուպեր գնով  ներկայացված  ապրանքների համար:   


 ՀՐԱՄԱՆ     N  123-Բ(Կիրառվող զեղչերի վերաբերյալ) “Արայ” ՍՊ ընկերության կողմից իրականացված առևտրային գործունեության խթանման նպատակներից ելնելով,  Հրամայում եմ`1. Սույն թվականի  հուլիսի  25-ից  մինչև  հուլիսի  31-ը  ներառյալ`  կիրառել  33 տոկոսի  չափով զեղչ  բոլոր ապրանքների համար՝  բացառությամբ սույն հրամանի 3-րդ կետում նշված ապրանքների: 2. 99,000 դրամ և ավելի գնում կատարելու դեպքում տրամադրել նվերներ ըստ հավելված 1-ի:3. Ակցիան չի  գործում  Հատուկ գնով և Սուպեր գնով  ներկայացված  ապրանքների համար: Ապառիկի պայմանները չեն տարածվում «Սուպեր և Հատուկ Գին» ապրանքների վրա:ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ Կանխավճարի նվազագույն չափ 0% Մարման ժամկետ 36 ամիս Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճար ·          Ամսական՝ պարտքի սկզբնական գումարի 0.5% չափով(գանձվում է վճարման օրացույցով նախատեսված ամսական մարումների...


Սույն թվականի  հուլիսի  7-ից  մինչև  հուլիսի  31-ը  ներառյալ`  կիրառել  33 տոկոսի  չափով զեղչ  բոլոր ապրանքների համար՝  բացառությամբ «Սուպեր և Հատուկ գին» ապրանքների համար:Ապառիկի պայմանները չեն տարածվում «Սուպեր և Հատուկ Գին» ապրանքների վրա:ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ


 Կանխավճարի նվազագույն չափ


 0%
 Մարման ժամկետ


 36 ամիս
 Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճար


 ·         
Ամսական՝ պարտքի սկզբնական գումարի...


1.  Սույն թվականի  հուլիսի  01-ից  մինչև  հուլիսի  05-ը  ներառյալ`  կիրառել  35 տոկոսի  չափով զեղչ  բոլոր ապրանքների համար՝  բացառությամբ սույն հրամանի 2-րդ և  3-րդ կետում նշված ապրանքների:                                                 2.   Զեղչերը  չեն  գործում  Հատուկ գնով և Սուպեր գնով  ներկայացված  ապրանքների համար:   3.  ELECTROLUX  օդորակիչների վրա կիրառել մեծածախ գներով վաճառք:


21.06.20171. «Արայ Հոմ» վաճառասրահից սույն թվականի հունիսի 21-ից մինչև հուլիսի 2-ը գնում կատարելու դեպքում գործող 25 տոկոս զեղչից բացի գնորդը հնարավորություն է ունենում ստանալ վճարման ենթակա գումարի 25-50 տոկոսին համարժեք նվեր։ Տոկոսի մեծությունը որոշվում է վիճակահանության արդյունքում:   2. Վիճակահանությանը մասնակցելու հնարավորությունից գնորդը կարող է օգտվել գնումը կատարելուց անմիջապես հետո: Տոկոսի չափերը նշվելու են վիճակահանության կտրոններում, որոնք վիճակահանությունից առաջ տեղադրվելու են «Արայ Հոմ» վաճառասրահներում  գտնվող թափանցիկ ապակե տարաներում: Տոկոսի չափը  որոշելու համար գնորդը ապակե տարայից կարող է հանել մեկ  կտրոն:  Խաղարկվող կտրոններում նշված տոկոսի չափը  տատանվում է  25-ից 50 տոկոսի սահմաններում: 3....