Compare no items

33% զեղչ + անտոկոս ապառիկի պայմաններ

15.07.2017

Սույն թվականի  հուլիսի  7-ից  մինչև  հուլիսի  31-ը  ներառյալ`  կիրառել  33 տոկոսի  չափով զեղչ  բոլոր ապրանքների համար՝  բացառությամբ «Սուպեր և Հատուկ գին» ապրանքների համար:

Ապառիկի պայմանները չեն տարածվում «Սուպեր և Հատուկ Գին» ապրանքների վրա:

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ

 Կանխավճարի նվազագույն չափ

 0%

 Մարման ժամկետ

 36 ամիս

 Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճար

 ·          Ամսական՝ պարտքի սկզբնական գումարի 0.5% չափով (գանձվում է վճարման օրացույցով նախատեսված ամսական մարումների հետ)

 Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 23,4%

 Հատուկ պայմաններ

 Առաջին 8 ամիսների տարեկան անվանական տոկոսադրույքը և վարկի ամսական սպասարկման տոկոսադրույքը սահմանվում է 0 %