Compare no items

Առողջ զեղչեր 36.6%

06.08.2017

Հրաման N 161-N

(Կիրառվող զեղչերի վերաբերյալ)

“Արայ” ՍՊ ընկերության կողմից իրականացված առևտրային գործունեության խթանման նպատակներից ելնելով,  

Հրամայում եմ`

1.  Սույն թվականի 06-ից  մինչև  օգոստոսի  31-ը  ներառյալ`  կիրառել  36.6 տոկոսի  չափով զեղչ  բոլոր ապրանքների համար՝  բացառությամբ սույն հրամանի 2-րդ կետում նշված ապրանքների: 2.  Զեղչերը  չեն  գործում Հատուկ գնով և Սուպեր գնով  ներկայացված  ապրանքների համար: