Compare no items

Մինչև 50% խնայողություն

06.10.2017

1. Սույն թվականի հոկտեմբերի 06-ից հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ գործող 25 տոկոս զեղչված գների նկատմամբ կիրառել լրացուցիչ 5-ից 25 տոկոսի չափով զեղչ՝ տրամադրվող զեղչի չափը որոշելով վիճակահանության միջոցով: 
2. Լրացուցիչ 5-ից 25 տոկոսի չափով զեղչը կիրառել համաձայն վիճակահանության կանոնների: 
3. Հաստատել  լրացուցիչ զեղչեր տրամադրելու վերաբերյալ վիճակահանության կանոնները՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի: 
4. Զեղչերը և վիճակահանության կանոնները չեն գործում Սուպեր և Հատուկ Գին ապրանքների վրա:
5. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

ՎՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
(լրացուցիչ զեղչեր տրամադրելու վերաբերյալ)
06.10.2017

1. <<Արայ>> վաճառասրահներից սույն թվականի հոկտեմբերի 6-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը գնում կատարելու դեպքում գործող 25 տոկոս զեղչից բացի 99,000 ՀՀ դրամ և ավելի գնում կատարողը հնարավորություն է ունենում ստանալ ևս 5-25 տոկոս լրացուցիչ զեղչ, որի չափը (լրացուցիչ զեղչի տոկոսի մեծությունը) որոշվում է վիճակահանության արդյունքում:   
2. Վիճակահանությանը մասնակցելու հնարավորությունից գնորդը կարող է օգտվել գնումը կատարելուց անմիջապես հետո: Լրացուցիչ զեղչի տոկոսի չափը նշվելու է վիճակահանության կտրոններում, որոնք վիճակահանությունից առաջ տեղադրվելու են <<Արայ>> վաճառասրահներում  գտնվող թափանցիկ ապակե տարաներում: Տրամադրվող լրացուցիչ զեղչի տոկոսի չափը  որոշելու համար գնորդը ապակե տարայից կարող է հանել մեկ  կտրոն:  Խաղարկվող կտրոններում նշված լրացուցիչ զեղչի տոկոսի չափը (լրացուցիչ զեղչի տոկոսի մեծությունը) տատանվում է  5-ից 25 տոկոսի սահմաններում: 
3. Վիճակահանության կտրոնում նշված  լրացուցիչ զեղչի տոկոսի հատվածը ծածկված է հատուկ պաշտպանիչ շերտով և դրա մեծությունը պարզելու համար գնորդը պետք է տեղում հեռացնի կտրոնի համապատասխան մասի վրա առկա պաշտպանիչ շերտը: Գնորդին տրամադրվելու է լրացուցիչ զեղչ կտրոնի պաշտպանիչ շերտը հեռացնելուց հետո բացված թվի  (մեծության) չափով: