Compare no items

Հարվածային ՑԱԾՐ ԳՆԵՐ 35 - 50%

13.06.2018

ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
1. “Արայ” ՍՊԸ վաճառասրահներից սույն թվականի հունիսի 13-ից հուլիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում 99.000 ՀՀ դրամը գերազանցող արժողությամբ գնում կատարող գնորդները կարող են մասնակցել խաղարկության: Խաղարկության ընթացքում շահելու են 99.000 ՀՀ դրամը գերազանցող արժողությամբ գնում կատարած բոլոր գնորդները: Խաղարկելու են անակնկալ նվերներ, 30 արժեքավոր նվերներ՝ այդ թվում մեկ միլիոն արժողությամբ նվեր քարդ, iPhone X, սմարթ հեռուստացույցներ և օդորակիչներ: 
2. Խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորությունից գնորդը կարող է օգտվել գնումը կատարելուց անմիջապես հետո: Շահումներ պարունակող պաշտպանիչ շերտերով կտրոնները տեղադրված են լինելու Արայ վաճառասրահներում  գտնվող թափանցիկ ապակե տարաներում: Շահումը որոշելու համար 99.000 ՀՀ դրամը գերազանցող արժողությամբ գնում կատարող գնորդները իրավունք են ստանում թմբուկից հանել մեկ կտրոն, իսկ յուրաքանչյուր 99.000 ՀՀ դրամ արժողությամբ մեկ ապրանքի գնման դեպքում գնորդն իրավունք է ստանում յուրաքանչյուր նման գնման դիմաց թմբուկներից հանելու մեկական  կտրոն:  Շահումներ են լինելու բոլոր կտրոններում: 
3. Մինչև ապակե տարաներում տեղադրվելը կտրոնները փակվում են պաշտպանիչ շերտերով այնպես, որ անհնարին լինի կարդալ (տեսնել) կտրոնում նշված շահող ապրանքը: Թմբուկից հանված կտրոնը ջնջվելու է տեղում: 
4. Կտրոնը հանելուց և պաշտպանիչ շերտը ջնջելուց հետո տեղում վերցվում են գնորդի տվյալներ (անուն, ազգանուն, հայրանուն, հեռախոսահամար և առնվազն մեկ լուսանկար վաճառասրահում): Ջնջված կտրոնները պահվում են վաճառասրահում:  Շահումները տրամադրվելու են տեղում: